Co warto wiedzieć o licytacji komorniczej nieruchomości?

Egzekucja komornicza to czynność, która ostatecznie rozstrzyga się na forum publicznym. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość, której właścicielem jest osoba niemogąca dłużej regulować należności z nią związanych. Proces licytacji poprzedzają czynności windykacyjne, dając szansę dłużnikowi na zatrzymanie lokalu. Gdy jednak uchyla się on od spłaty, nieruchomość na mocy orzeczenia sądu trafia w ręce komornika, a następnie na licytację. Co warto o niej wiedzieć?

Stan lokalu

Przedmiotem egzekucji komorniczej są różnego rodzaju nieruchomości. Może to być niewielki lokal na obrzeżach miasta, jak również imponująca posiadłość w samym centrum. Stan takiego lokalu jest niezależny od komornika, dlatego przed licytacją należy obejrzeć mieszkanie, by oszacować, jaki wkład finansowy będzie potrzebny do tego, by doprowadzić lokal do stanu używalności.

Co warto wiedzieć o licytacji komorniczej nieruchomości?

Opcja osobistej wizyty możliwa jest po upublicznieniu obwieszczenia. Czynnością tą zajmuje się komornik prowadzący sprawę. Obwieszczenie o licytacji pojawia się wówczas na jego stronie, na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, jak również w lokalnym urzędzie gminy oraz sądzie rejonowym. W treści obwieszczenia powinien pojawić się termin licytacji, jak również najważniejsze informacje o obiekcie (upublicznienie musi nastąpić najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną datą egzekucji).

Dla osób z gotówką

Z uwagi na niedługi czas do licytacji, osoby chętne wziąć w niej udział, muszą być w posiadaniu zasobów finansowych. Wymogiem uczestnictwa w licytacji jest wpłata wadium, które wynosi 1% szacowanej wartości nieruchomości. Jeśli zatem rzeczoznawca wycenił obiekt na 200 tys. zł., licytator musi wpłacić 20 tys. zł. najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji. To są niemałe koszty, stanowiące niemal czubek góry lodowej.

Zwycięzcą egzekucji komorniczej jest osoba, która ustanowiła najwyższą kwotę za oferowany lokal. Komornik po trzykrotnym upewnieniu się, że nikt nie zaoferuje większej ceny, przybija propozycję, kończąc licytację. Licytator ma ustawowo 14 dni na uiszczenie wylicytowanej kwoty, którą pomniejszono o wpłacone już wcześniej wadium. Czas ten może ulec wydłużeniu do 30 dni w drodze indywidualnych ustaleń.

Kto może wziąć udział w licytacji?

Z uwagi na sytuację, w jakiej znalazł się dłużnik, oczywiste jest, że nie może on wziąć udziału w licytacji. Z uczestnictwa wyłączona jest również jego rodzina oraz wszystkie osoby z nim spokrewnione. Do licytacji nie może przystąpić także sam komornik prowadzący sprawę, jak również sędzia obecny podczas egzekucji. Także cudzoziemcy bez zezwolenia na pobyt w Polsce nie mogą brać udziału w aukcji.

Warto wiedzieć, że licytacja rozpoczyna się kwotą równą ¾ szacowanej wartości nieruchomości. Wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy, który tworzy szczegółowy operat szacunkowy do wglądu dla każdego uczestnika. Licytacja polega na podbijaniu ceny odpowiadającej co najmniej 1% kwoty wywoławczej nieruchomości.

Partnerem materiału jest Kancelaria Komornicza – warszawa komornik.